Get Adobe Flash player eko žabac

Javna nabava

Na temelju članaka 75-80. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) obavještavamo da ne postoje privredni subjekti s kojima Društvo ne bi smjelo sklapati ugovore o javnoj nabavi zbog eventualnog postojanja sukoba interesa.

Zelena Javna nabava

Flora je, prema standardima poslovanja, pobornik i prakticira ZELENU JAVNU NABAVU. Ekološka svojstva proizvoda ili usluge uključena su u sve sustavne aktivnosti javne nabave- od korištenja neotrovnih tvari i recikliranih materijala, troška energenata i vode, prilikom korištenja, te odlaganje i recikliranje iskorištenih materijala. Flora kupuje proizvode i usluge sa što manjim štetnim utjecajima na okoliš i ljudsko zdravlje u usporedbi s konkurentnim proizvodima ili uslugama koje služe za istu svrhu. Pritom su kvaliteta i okoliš usko povezani, a nabava koja je dobra za okoliš, često je profitabilnija za tvrtku jer je kvalitetniji proizvod i dulje iskoristiv.

Objava postupka Javne nabave:

Flora sve postupke javne nabave objavljuje u elektronskom oglasniku javne nabave (https://eojn.nn.hr ) gdje se i podiže dokumentacija za nadmetanje. Za nabave do vrijednosti pragova za primjenu Zakona o JN Flora primjenjuje odredbe Pravilnika o provedbi postupaka jednostavnih nabava.

Otvoreni postupci:

 Usluga fin. leasinga za nabavku specijalnog vozila za prijevoz kontejnera – autopodizač, otvoreni postupak nabave male vrijednosti, otvaranje ponuda: 6.8.2018. u 8 sati
Usluga fin. leasinga za nabavu spec. teretnog vozila – navlakač kontejnera, otvoreni postupak nabave male vrijednosti, otvaranje ponuda: 17.8.2018. u 8 sati
JN velike vrijednosti-gorivo eurodizel BS, otvaranje ponuda 10.10.2018. u 8 sati
 
Trenutno nema drugih otvorenih postupaka Javne nabave.
 

Postupci nabave u pripremi:

 

Registar ugovora o Javnoj nabavi

 Plan Javne nabave

© 2004-2018 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice. 1dva Održavanje: Flora Vtc.