Get Adobe Flash player eko žabac

Otpadna vozila

Na temelju Zakona o otpadu i Odluke Vlade RH, sukladno Pravilniku o gospodarenju otpadnim vozilima, Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva dodijelilo je Flori koncesiju za obavljanje djelatnosti skupljanja otpadnih vozila na čitavom području RH.

Što je otpadno vozilo i koje kategorije vozila su obuhvaćena ovim sustavom?

»Otpadno vozilo« je vozilo koje radi oštećenja, dotrajalosti ili drugih uzroka posjednik odbacuje, namjerava ili ga mora odbaciti. Kategorije motornih vozila na koje se primjenjuju odredbe ovoga Pravilnika jesu:
-kategorije M1, motorna vozila za prijevoz putnika koja osim sjedala vozača imaju još najviše osam sjedala,
-kategorije N1, motorna vozila za prijevoz tereta čija najveća dopuštena masa nije veća od 3,5 tone i motorna vozila na tri kotača osim motornih tricikala (vozila kategorije L5).

  • Adresa: Vukovarska 5, 33 000 Virovitica
  • Telefon: 033-803-147
  • 0800 444 110
  • Mail: sekundarnesirovine@flora-vtc.hr
  • kontakt osoba: Milan Krmpotić
  • Radno vrijeme: 7,00-15,00 ( ponedjeljak-petak)
© 2004-2010 Flora VTC d.o.o. Virovitica
Izrada Internet stranice - 1dva